วัคซีนสุนัข 5 + 1 โรค ต้องฉีดอะไรบ้าง ! 

วัคซีนสุนัข 5 + 1 โรค ต้องฉีดอะไรบ้าง 

วัคซีนสุนัข เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยป้องกันโรคติดต่อและโรคต่าง ๆ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีอันตรายต่อชีวิตก็ได้ โดยในช่วงแรกเมื่อรับน้องหมามาเลี้ยง หากน้องยังไม่ได้รับวัคซีนสุนัขมาเลย ควรหลีกเลี่ยงการพบปะเพื่อนสี่ขาตัวอื่น ๆ รวมไปถึงการเดินเล่นตามสวนสาธารณะหรือพื้นที่ต่าง ๆ ที่เสี่ยงต่อโรคภัย

โดยเฉพาะลูกหมาที่กำเนิดจากแม่ที่อ่อนแอ หรือไม่ได้รับน้ำนมเหลืองหลังคลอด รวมไปถึงการอาศัยในพื้นที่ที่มีโรคระบาด จะมีความเสี่ยงต่อการติดต่อโรคได้ง่ายกว่าปกติ 

วัคซีนหมา 5 + 1 โรค ต้องฉีดอะไรบ้าง 
Credit by

วัคซีนสุนัข จะถูกจำแนกออกเป็น 2 ส่วน คือ วัคซีนหลักและวัคซีนทางเลือก 

วัคซีนหลัก คือวัคซีนสุนัขที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคให้น้องหมา เพราะเมื่อน้องหมามีอายุครบ 2 เดือน ภูมิคุ้มกันที่น้องหมาได้รับจากน้ำนมเหลืองจะค่อย ๆ ลดลงจนไม่สามารถป้องกันกันโรคต่าง ๆ ได้  แต่ไม่ควรพาน้องหมาเข้ารับวัคซีนเร็วเกินไป เพราะภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากน้ำนมเหลืองจะต่อต้านกับวัคซีนสุนัขและไม่เกิดภูมิคุ้มกันใหม่ขึ้น จึงควรพาน้องหมาเข้ารับวัคซีนที่แนะนำอย่างต่อเนื่องตามช่วงอายุของน้อง 

วัคซีนสุนัข ที่น้องหมาควรได้รับ 5 โรคและควรฉีดกระตุ้นทุกปี ได้แก่

1. โรคไข้หัดสุนัข (Canine distemper virus)

หนึ่งในโรคติดต่อที่มักพบในลูกหมา ระหว่างอายุ 3 – 6 เดือน จะติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจ โดยแสดงอาการเบื่ออาหาร มีไข้สูง อาการไอ และมีน้ำมูกหรือขี้ตาเปลี่ยนเป็นสีเขียว และลูกหมาบางตัวอาจแสดงอาการต่อระบบย่อยอาหาร ทำให้มีการอาเจียน ท้องเสีย และอาจส่งผลต่อประบบประสาท เช่น อาการชัก อ่อนแรง หรือเป็นอัมพาตได้ 

2. โรคลำไส้อักเสบ (Canine parvovirus)  

โรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่งสำหรับน้องหมา โดยเฉพาะน้องหมาที่ยังไม่ได้เข้ารับวัคซีนใด ๆ ซึ่งจะแสดงอาการผิดปกติ เบื่ออาหาร มีไข้สูง อาเจียน ท้องเสีย ถ่ายเป็นเลือด หรืออาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมากและสามารถติดต่อได้ง่ายผ่านการสัมผัสและการกิน เมื่อเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายจะเข้าทำลายเซลล์ที่ผนังลำไส้ จึงเป็นสาเหตุให้น้องหมาถ่ายอุจจาระเหลวปนเลือดออกมา

3. โรคหวัดและหลอดลมอักเสบติดต่อ (Kennel cough)  

เชื้อโรคที่ลอยปนอยู่ในอากาศก็สามารถส่งต่อไวรัสและแบคทีเรียสู่น้องหมาได้ง่าย ๆ โดยเฉพาะกับน้องหมาที่แพ้อากาศ หมาแก่ หรือการเลี้ยงน้องหมาหลายตัวในกรง อาการที่แสดงออกมาหลังได้รับเชื้อไวรัสจะเหมือนอาการไข้หวัด มีน้ำมูกใส มีไข้สูง ไอ จาม และอาจพบอาการไอเรื้อรัง น้ำมูกข้นมีสีขาวขุ่น เหลือง หรือเขียว ในกรณีที่มีการติดเชื้อแทรกซ้อน หากมีการติดเชื้อที่หลอดลมและปอด จะทำให้เกิดการอักเสบ ในบางตัวอาจมีอาการชัก หรืออาจรุนแรงให้เกิดการเสียชีวิตเฉียบพลันได้

4. โรคตับอักเสบ (Hepatitis) 

ไวรัสร้ายแรงที่ส่งผลต่อตับและลุกลามได้อย่างรวดเร็ว โดยไวรัสสามารถติดต่อผ่านสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรืออาจปนเปื้อนมากับปัสสาวะและอุจจระของน้องหมาที่ติดเชื้อได้ จะแสดงอาการท้องเสีย อาเจียน มีไข้สูง เซื่องซึม ตับโต ต่อมน้ำเหลืองบวมโต มีอัตราการเสียชีวิตตั้งแต่ 10 – 30 เปอร์เซ็นเลยทีเดียวและมีอัตราสูงขึ้นในหมาเด็ก

5. โรคฉี่หนู (Leptospirosis) 

อีกหนึ่งโรคร้ายแรงที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ ซึ่งโรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปรามีหลากหลายสายพันธุ์ อาจมีมากกว่า 16 สายพันธุ์ก็ว่าได้ แม้ว่าจะได้รับวัคซีนป้องกันโรคแล้วก็ยังมีโอกาสรับเชื้อไวรัสได้อีก โดยไวรัสเหล่านี้จะติดต่อผ่านการสัมผัสโดยตรงกับปัสสาวะหรือพื้นที่เปียก อันเป็นแหล่งรวมของสิ่งสกปรก หลังได้รับเชื้อไวรัสน้องหมาอาจแสดงอาการป่วยเพียงเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการเลยก็ได้เช่นกัน แต่หากมีอาการ อาจมีไข้สูงเฉียบพลัน มีจุดเลือดออกตามตัว มีภาวะดีซ่าน ตาเหลือง ตัวเหลือง ไตวาย อุจจาระเป็นเลือด และอาจส่งผลถึงแก่ชีวิตได้อีกเช่นกัน

วัคซีนหมา 5 + 1 โรค ต้องฉีดอะไรบ้าง 
Credit by

วัคซีนทางเลือก คือวัคซีนที่น้องหมาจะเข้ารับหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแต่ละโรคและคำแนะนำของสัตวแพทย์ แต่หนึ่งโรคที่สำคัญสำหรับน้องหมาที่สัตวแพทย์แนะนำและมีข้อกฎหมายกำหนดให้น้องหมาทุกตัวต้องเข้ารับวัคซีนหมาไม่มีกรณียกเว้นคือ วัคซีนพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรคที่เกิดจากการกัดหรือข่วนจากสัตว์

โดยอาการของน้องหมาที่ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า จะแสดงอาการด้วยกัน 2 ประเภท

ประเภทที่ 1: ดุร้ายน้องหมาจะแสดงอาการหงุดหงิด ก้าวร้าว วิ่งพล่าน น้ำลายฟูมปาก ไล่กัดคนและสัตว์ตัวอื่น ๆ โดยจะมีอาการเช่นนี้อาจนานตั้งแต่ 2 – 7 วัน ก่อนจะอ่อนเพลีย แขนขาไร้เรี่ยวแรง เป็นอัมพาตและเสียชีวิตในภายหลัง

ประเภทที่ 2: เซื่องซึมอาจสังเกตได้ยากกว่าประเภทแรก เพราะอาการเซื่องซึมเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ อาทิ ไข้หวัด หรือโรคหัด แต่อาจสังเกตได้จากอาการน้ำลายไหลย้อย น้ำลายฟูมปาก ปากอ้าและหุบไม่ได้

วัคซีนหมา 5 + 1 โรค ต้องฉีดอะไรบ้าง 
Credit by

บทสรุป วัคซีนสุนัข

อย่างไรก็ตาม น้องหมาควรได้รับ วัคซีนสุนัข โรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำโดยรับวัคซีนหมา 3 – 5 ครั้งในทุก ๆ ปี และเข้ารับได้ทุกวัย และอาจมีอาการข้างเคียงหลังเข้ารับวัคซีน อาการบวม แดง หรือเป็นผื่นบริเวณที่ฉีดวัคซีน และอาจมีอาการอาเจียน ท้องเสีย มีไข้ ตาแดงหรือตาอักเสบร่วมด้วย

Credit : beautyclubth.com mixlifestyles.com mixhistorys.com fashiontrendth.co petcutety.com

Credit By : Ufabet