อายุหมา !

อายุหมา

อายุหมา หรือสุนัขเป็นสัตว์อันเป็นที่รักของแทบทุกบ้าน เป็นสัตว์ลร่าเริง ซุกซน ทำให้เรามีเพื่อน มีความสุขเวลาอยู่ด้วย  แต่รู้หรือไม่ว่าเวลาของน้องหมาเดินเร็วกว่าคนอย่างเรามาก  เพราะอายุ 1 ปีของน้องหมานั้น จะเทียบโดยเฉลี่ยเท่ากับคนอายุ 15 ปีแล้ว ใอเวลาของเราไม่ไปพร้อมกัน การดูแล เอาใจใส่น้องหมานั้นสำคัญ การรับมือ การให้อาหารการพาไปฉีกวัคซีน เพรื่อให้น้องหมาสุขภาพดี และอยู่เล่นกับเราไปอีกนาน

ช่วงวัยหรือ อายุหมา ที่เราควรรู้ เพื่อการดูแล และทำความเข้าใจ 

 • ช่วงวัยเด็กของน้องหมา  

เป็นช่วงเวลาที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษเป็นช่วงเด็กที่ต้องประคบประหงม เหมือนกับคนเลย เพราะน้องจะบอบบาง เป็นโรคง่าย หากดูแลไม่ถูกวิธี  มีภูมิคุ้มกันยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่จะคอยปกป้องตัวเองจากเชื้อโรคได้ เป็นช่วงที่ การเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด ไปสู่ช่วงโตเต็มวัย 

 • ช่วงโตเต็มวัยของน้องหมา

เป็นช่วงที่ร่างกายของน้องหมาโตเต็มที่ ถ้าเป็นคน ก็จะเป็นช่วงวัยรุ่น ที่ร่ายการสมบูรณ์ ทั้งกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงต่างๆ ถ้าเปรียบเป็นคน ก็จะเป็น ช่วงม. เข้าจนเข้าสู่มหาลัย  มีหุ่น รูปร่างที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี  ได้รับวัคซีนป้องกันโรค ตามกำหนดอย่างครบถ้วน เหมาะสม

 • ช่วงอายุสูงวัยของน้องหมา

ถ้าเป็นคน ก็จะอายุประมาณ 45- 50 ปี โดยประมาณ เรื่องโรคต่างๆ ถามหา ร่างกายแก่ลง ทุกอย่างช้าลง ไม่สมบูรณืเหมือนเดิม ภายนอกอาจจะดูร่าเริง แต่ภายในร่างการ เริ่มเสื่อมสภาพลง อวัยวะต่างๆ การมองเห็น สัมผัสกลิ่น รับรส โรคถามหา ทั้งโรคไต โรคกระดู หัวใจ ทำงานไม่ปกติ 

สรุปแล้ว ไม่ว่าจะช่วงวัยไหน สำคัญเลย คือ ความรัก การดูแล เลือกอาหาร สภาพแวดล้อมที่หลับนอน ความสะอาด การฉีกวัคซีนสำคัญ สุนัขก็มีชีวิต หากท่านเลือกที่จะเลี้ยง แล้ว ท่านจะต้องคำนึงตรงนี้เป็นหลัก 

อายุหมา

การคำนวณอายุน้องหมาโดยประมาณ 

น้องหมาแต่ละช่วงวัยจะมีเวลาในการ เจริญเติบโต และ สูงวัย แตกต่างกัน
1.น้องหมาอายุ 1 ขวบ จะเท่ากับอายุคนที่ 15 ปี
2. น้องหมาอายุ 2 ขวบ จะเท่ากับอายุคนที่ 24 ปี
3. จากนั้น อายุของน้องหมาทุก ๆ 1 ปี จะเท่ากับบวก 4ปี ของอายุคน 

เช่น น้องหมาน้องหมาอายุ 2 ขวบ จะเท่ากับอายุคนที่ 24 ปี ถ้าน้องหมาอายุครบ 3ขวบ จะเท่ากับคนอายุ 28 ปี และ น้องหมาอายุครบ 4ขวบ จะเท่ากับคนอายุ 32 ปี เป็นต้น 

อายุหมา

พื้นฐานในการดูแลสุนัข 10 ประการ 

 1. มีความพร้อมในการเลี้ยงดู มีความรักสัตว์  ถึงแม้ว่าสุนัขจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดูแลง่าย แต่จริงๆ แล้วละเอียดอ่อน

มาก สุนัขมีความรัก มีความซื่อสัตย์ และมีความฉลาด   ดังนั้นสุนัขจรับรู้ได้ว่า ท่านปฏิบัติต่อเค้าอย่างไร 

 1. ทำการศึกษา ลักษณะนิสัย ของสุนัขแต่ละสายพันธุ์ ว่าสายพันธุ์ เหมาะกับท่าน สะถานที่ สิ่งแวดล้อม 

ท่านต้องรู้ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของสุนัขก่อนว่า สายพันธุ์ที่เราจะเลี้ยงไว้นั้น สามารถดูแลและป้องกันอันตราย เสียงดังไหม หากเลี้ยงนอกบ้าน สายพันธุ์นี้ดุมั้ย และควรจัดสถานที่ให้อยู่แบบไหน จึงจึงเหมาะสม และไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน 

 1. เลือกสายพันธุ์ที่เหมาะกับท่าน และ ความสามารถท่านรับผิดชอบได้ ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน  การเลี้ยงสุนัข เลี้ยงด้วยความรัก ความเอ็นดู มีความพร้อมทุกอย่าง สุนัขแต่ละสายพันธ์ มีลักษณที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่า นอกจากท่านจะเลี้ยงสุนัขเพราะความรักแล้ว ยังมีเหตุผลอื่นอีกหรือไม่ เลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน ต้องเลือกสายพันธุ์แบบไหน ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ ของท่านอีก 
 2. ฝึกใช้ปลอกคอและโซ่ล่ามให้เป็น ท่านจะต้องทำความเข้าใจ และมีความเคยชิน การใช้งาน ของอุปรณ์ต่างๆ และต้องเข้าใจก่อนว่า สุนัขของท่าน ท่านรัก แต่ เมื่อนำสุนัขออกไปเดินเล่นด้านนอก ก็จะมีคนจำนวนไม่น้อย ไม่มีความกลัว หรือไม่ชอบสุนัข ซึ่งเค้าไม่ผิด ดังนั้นเราจะต้องมีวิธีการจัดการของเรา ไม่ให้สุนัข ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใคร  
 3. พาสุนัขไปเดินเล่น หรือเดินออกกำลัง สิ่งนี้จะทำให้สุนัขไม่เครียด และสามารถเพิ่มกล้ามเนื้อขาให้กับสนุก รวมถึงตัวท่านเอง ได้ออกกำลังการไปในตัวด้วย  
 4. การเลี้ยงดู ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด เล่นกับสุนัข หรือหยอก สุนัขบ้าง เผื่อเป็นการสร้างมิตรภาพ และความคุ้นเคยเรื่องกลิ่น รวมถึงความผูกพัน การฝึกฝน สุนัขเพื่อให้ง่ายต่อการเลี้ยงดูของท่าน ฝึกให้สุนัขมีวินัย ทำให้เรารับรู้ความเป็นไปและพฤติกรรมของท่านได้อย่างใกล้ชิด 
 5. สุขภาพของสุนัข การดูแลเอาใจใส่ การเลี้ยงสุนัข รวมถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะตามมาในสุนัขได้เช่น  โรคพิษสุนัขบ้า โรคกระดู โรคหัวใจ โรงมะเร็ง  อย่างน้อย อยากให้ท่านได้พาสุนัขไปตรวจสุขภาพบ้างก็ดี 
 6. เรื่องความสะอาดของสุนัข สำคัญมาก ทั้งที่นอน ที่ใส่อาหาร การอาบน้ำ เพราะสุนัขเป็นสัตว์ที่มีเอนเนอร์จี้สูงมาก การอาบน้ำ กำจัดเห็บหมัด ควรทำอยู่เสมอ และเลือกผลิตภัณฑ์ ที่ดีในการดูแล 
 7. อาหารของ สุนัข จริงๆ แล้ว สุนัขเป็นสัตว์ที่อยู่ง่าย กินง่าย แต่ถ้าไม่กินอะไรแล้วก็จะไม่กินเลย ต้องเลือกอาหารเฉพาะสุนัข และหากเป็นไปได้ อยากให้ท่านให้อาหารสุนัข ที่ตรงตามวัย  เพื่อสารอาหารที่ครบถ้วน และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
 8. การทำหมันให้สุนัข เป็นเรื่องที่ดี หากผู้เลี้ยง ไม่ได้มีกำลังมากพอที่จะเลี้ยงลูกสนุขที่กำลังจะเกิดใหม่ ไม่สร้างปัญหา ในอนาคต  
อายุหมา

Credit : beautyclubth.com mixlifestyles.com mixhistorys.com fashiontrendth.co petcutety.com

Credit By : Ufabet