วัคซีนสุนัข 5 + 1 โรค ต้องฉีดอะไรบ้าง ! 

วัคซีนสุนัข 5 + 1 โรค ต้องฉีดอะไรบ้าง 

วัคซีนสุนัข เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยป้องกันโรคติดต่อและโรคต่าง ๆ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีอันตรายต่อชีวิตก็ได้ โดยในช่วงแรกเมื่อรับน้องหมามาเลี้ยง หากน้องยังไม่ได้รับวัคซีนสุนัขมาเลย ควรหลีกเลี่ยงการพบปะเพื่อนสี่ขาตัวอื่น ๆ รวมไปถึงการเดินเล่นตามสวนสาธารณะหรือพื้นที่ต่าง ๆ ที่เสี่ยงต่อโรคภัย โดยเฉพาะลูกหมาที่กำเนิดจากแม่ที่อ่อนแอ หรือไม่ได้รับน้ำนมเหลืองหลังคลอด รวมไปถึงการอาศัยในพื้นที่ที่มีโรคระบาด จะมีความเสี่ยงต่อการติดต่อโรคได้ง่ายกว่าปกติ  วัคซีนสุนัข จะถูกจำแนกออกเป็น 2 ส่วน คือ วัคซีนหลักและวัคซีนทางเลือก  วัคซีนหลัก คือวัคซีนสุนัขที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคให้น้องหมา เพราะเมื่อน้องหมามีอายุครบ 2 เดือน ภูมิคุ้มกันที่น้องหมาได้รับจากน้ำนมเหลืองจะค่อย ๆ ลดลงจนไม่สามารถป้องกันกันโรคต่าง ๆ ได้  แต่ไม่ควรพาน้องหมาเข้ารับวัคซีนเร็วเกินไป เพราะภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากน้ำนมเหลืองจะต่อต้านกับวัคซีนสุนัขและไม่เกิดภูมิคุ้มกันใหม่ขึ้น จึงควรพาน้องหมาเข้ารับวัคซีนที่แนะนำอย่างต่อเนื่องตามช่วงอายุของน้อง  วัคซีนสุนัข ที่น้องหมาควรได้รับ 5 โรคและควรฉีดกระตุ้นทุกปี ได้แก่ 1. โรคไข้หัดสุนัข (Canine distemper virus) หนึ่งในโรคติดต่อที่มักพบในลูกหมา ระหว่างอายุ 3 – 6 เดือน จะติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจ โดยแสดงอาการเบื่ออาหาร มีไข้สูง อาการไอ และมีน้ำมูกหรือขี้ตาเปลี่ยนเป็นสีเขียว […]