วัคซีนแมว ป้องกันโรคอะไรบ้าง ควรฉีดเมื่อไร 

วัคซีนแมว ป้องกันโรคอะไรบ้าง ควรฉีดเมื่อไร 

วัคซีนแมว คือ การดูแลแมวให้ดีเป็นสิ่งที่เจ้าของพึงกระทำอยู่แล้ว ไม่ใช่แค่เรื่องของการเลือกให้อาหารที่ดี การดูแลสุขอนามัยแวดล้อมให้สะอาดเพียงเท่านั้น การพาน้องแมวไปตรวจสุขภาพร่างกายและเข้ารับวัคซีนแมวก็เป็นอีกหนึ่งในวิธีการดูแลเอาใจใส่ที่สำคัญอย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน  การให้วัคซีนแมวจะช่วยลดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสจากโรคต่าง ๆ ที่อาจทำให้ป่วยได้ แต่ไม่ควรเริ่มรับวัคซีนแมวเร็วเกินไป เนื่องจากภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากนมแม่หลังคลอดจะต่อต้านกับวัคซีนแมวและไม่สร้างภูมิคุ้มกันใหม่ขึ้นมา ควรให้น้องแมวเข้ารับวัคซีนแมวในช่วงเวลาที่เหมาะสม  อาจเป็นช่วง 2 – 3 เดือนแรกหลังคลอด ถึงพาน้องแมวเข้ารับวัคซีนเข็มแรกได้ เพราะเป็นช่วงที่ภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากแม่จะค่อย ๆ ลดลง รับการการได้รับภูมิคุ้มกันจากวัคซีคแมวพอดี  โดยโรคติดเชื้อที่สำคัญในแมว จำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม  วัคซีนแมว กลุ่มที่ 1 โรคติดเชื้อหลัก  1. โรคไข้หัด (Feline panleukopenia, Feline distemper) มักพบในแมวเด็ก จะส่งผลต่อการทรงตัวและอาจทำให้ลูกแมวตาบอดได้ แต่หากเกิดขึ้นกับแมวโต จะมีอาหารเซื่องซึม เบื่ออาหาร มีไข้สูง อาเจียน ท้องเสีย อาจถ่ายเป็นเลือดและมีกลิ่นคาว บางครั้งอาจมีอาการปวดช่องท้องจากการขยายตัวของลำไส้ อันเนื่องจากแก๊ซและของเหลว หากเลี้ยงแมวร่วมกันหลายตัว ควรแยกออกมาทันที เพื่อป้องการติดต่อที่อาจแพร่จากปัสสวะและอุจจาระแมวได้  2. โรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้น (Feline infectious upper […]