วัคซีนสุนัข 5 + 1 โรค ต้องฉีดอะไรบ้าง ! 

วัคซีนสุนัข 5 + 1 โรค ต้องฉีดอะไรบ้าง 

วัคซีนสุนัข เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยป้องกันโรคติดต่อและโรคต่าง ๆ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีอันตรายต่อชีวิตก็ได้ โดยในช่วงแรกเมื่อรับน้องหมามาเลี้ยง หากน้องยังไม่ได้รับวัคซีนสุนัขมาเลย ควรหลีกเลี่ยงการพบปะเพื่อนสี่ขาตัวอื่น ๆ รวมไปถึงการเดินเล่นตามสวนสาธารณะหรือพื้นที่ต่าง ๆ ที่เสี่ยงต่อโรคภัย โดยเฉพาะลูกหมาที่กำเนิดจากแม่ที่อ่อนแอ หรือไม่ได้รับน้ำนมเหลืองหลังคลอด รวมไปถึงการอาศัยในพื้นที่ที่มีโรคระบาด จะมีความเสี่ยงต่อการติดต่อโรคได้ง่ายกว่าปกติ  วัคซีนสุนัข จะถูกจำแนกออกเป็น 2 ส่วน คือ วัคซีนหลักและวัคซีนทางเลือก  วัคซีนหลัก คือวัคซีนสุนัขที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคให้น้องหมา เพราะเมื่อน้องหมามีอายุครบ 2 เดือน ภูมิคุ้มกันที่น้องหมาได้รับจากน้ำนมเหลืองจะค่อย ๆ ลดลงจนไม่สามารถป้องกันกันโรคต่าง ๆ ได้  แต่ไม่ควรพาน้องหมาเข้ารับวัคซีนเร็วเกินไป เพราะภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากน้ำนมเหลืองจะต่อต้านกับวัคซีนสุนัขและไม่เกิดภูมิคุ้มกันใหม่ขึ้น จึงควรพาน้องหมาเข้ารับวัคซีนที่แนะนำอย่างต่อเนื่องตามช่วงอายุของน้อง  วัคซีนสุนัข ที่น้องหมาควรได้รับ 5 โรคและควรฉีดกระตุ้นทุกปี ได้แก่ 1. โรคไข้หัดสุนัข (Canine distemper virus) หนึ่งในโรคติดต่อที่มักพบในลูกหมา ระหว่างอายุ 3 – 6 เดือน จะติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจ โดยแสดงอาการเบื่ออาหาร มีไข้สูง อาการไอ และมีน้ำมูกหรือขี้ตาเปลี่ยนเป็นสีเขียว […]

วัคซีนแมว ป้องกันโรคอะไรบ้าง ควรฉีดเมื่อไร 

วัคซีนแมว ป้องกันโรคอะไรบ้าง ควรฉีดเมื่อไร 

วัคซีนแมว คือ การดูแลแมวให้ดีเป็นสิ่งที่เจ้าของพึงกระทำอยู่แล้ว ไม่ใช่แค่เรื่องของการเลือกให้อาหารที่ดี การดูแลสุขอนามัยแวดล้อมให้สะอาดเพียงเท่านั้น การพาน้องแมวไปตรวจสุขภาพร่างกายและเข้ารับวัคซีนแมวก็เป็นอีกหนึ่งในวิธีการดูแลเอาใจใส่ที่สำคัญอย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน  การให้วัคซีนแมวจะช่วยลดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสจากโรคต่าง ๆ ที่อาจทำให้ป่วยได้ แต่ไม่ควรเริ่มรับวัคซีนแมวเร็วเกินไป เนื่องจากภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากนมแม่หลังคลอดจะต่อต้านกับวัคซีนแมวและไม่สร้างภูมิคุ้มกันใหม่ขึ้นมา ควรให้น้องแมวเข้ารับวัคซีนแมวในช่วงเวลาที่เหมาะสม  อาจเป็นช่วง 2 – 3 เดือนแรกหลังคลอด ถึงพาน้องแมวเข้ารับวัคซีนเข็มแรกได้ เพราะเป็นช่วงที่ภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากแม่จะค่อย ๆ ลดลง รับการการได้รับภูมิคุ้มกันจากวัคซีคแมวพอดี  โดยโรคติดเชื้อที่สำคัญในแมว จำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม  วัคซีนแมว กลุ่มที่ 1 โรคติดเชื้อหลัก  1. โรคไข้หัด (Feline panleukopenia, Feline distemper) มักพบในแมวเด็ก จะส่งผลต่อการทรงตัวและอาจทำให้ลูกแมวตาบอดได้ แต่หากเกิดขึ้นกับแมวโต จะมีอาหารเซื่องซึม เบื่ออาหาร มีไข้สูง อาเจียน ท้องเสีย อาจถ่ายเป็นเลือดและมีกลิ่นคาว บางครั้งอาจมีอาการปวดช่องท้องจากการขยายตัวของลำไส้ อันเนื่องจากแก๊ซและของเหลว หากเลี้ยงแมวร่วมกันหลายตัว ควรแยกออกมาทันที เพื่อป้องการติดต่อที่อาจแพร่จากปัสสวะและอุจจาระแมวได้  2. โรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้น (Feline infectious upper […]