อายุหมา !

อายุหมา

อายุหมา หรือสุนัขเป็นสัตว์อันเป็นที่รักของแทบทุกบ้าน เป็นสัตว์ลร่าเริง ซุกซน ทำให้เรามีเพื่อน มีความสุขเวลาอยู่ด้วย  แต่รู้หรือไม่ว่าเวลาของน้องหมาเดินเร็วกว่าคนอย่างเรามาก  เพราะอายุ 1 ปีของน้องหมานั้น จะเทียบโดยเฉลี่ยเท่ากับคนอายุ 15 ปีแล้ว ใอเวลาของเราไม่ไปพร้อมกัน การดูแล เอาใจใส่น้องหมานั้นสำคัญ การรับมือ การให้อาหารการพาไปฉีกวัคซีน เพรื่อให้น้องหมาสุขภาพดี และอยู่เล่นกับเราไปอีกนาน ช่วงวัยหรือ อายุหมา ที่เราควรรู้ เพื่อการดูแล และทำความเข้าใจ  ช่วงวัยเด็กของน้องหมา   เป็นช่วงเวลาที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษเป็นช่วงเด็กที่ต้องประคบประหงม เหมือนกับคนเลย เพราะน้องจะบอบบาง เป็นโรคง่าย หากดูแลไม่ถูกวิธี  มีภูมิคุ้มกันยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่จะคอยปกป้องตัวเองจากเชื้อโรคได้ เป็นช่วงที่ การเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด ไปสู่ช่วงโตเต็มวัย  ช่วงโตเต็มวัยของน้องหมา เป็นช่วงที่ร่างกายของน้องหมาโตเต็มที่ ถ้าเป็นคน ก็จะเป็นช่วงวัยรุ่น ที่ร่ายการสมบูรณ์ ทั้งกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงต่างๆ ถ้าเปรียบเป็นคน ก็จะเป็น ช่วงม. เข้าจนเข้าสู่มหาลัย  มีหุ่น รูปร่างที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี  ได้รับวัคซีนป้องกันโรค ตามกำหนดอย่างครบถ้วน เหมาะสม ช่วงอายุสูงวัยของน้องหมา […]