อายุแมว

อายุแมว

อายุแมว การดูแลให้อาหารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์เหมาะสมแต่ละช่วงวัยของแมว ดูแลเรื่องน้ำหนักตัว การพาไปเดินออกกำลัง การรักษาความสะอาก เห็บหมัดต่างๆ อาบน้ำ ตัดขนถ่ายพยาธิ รักษษความสะอาดของฟันน้องแมว เรื่องเหงือก คราบหินปูนต่างๆ เป็นไปได้ อยากให้มีไปพบ สัตวแพทย์บ้าง การฉีดวัคซีน ที่อยู่อาศัย  ดูแลให้ในที่ปลอดภัย สะอาด  ไม่เสียงดังมาก เพื่อแมวจะได้ไม่เครียด อายุแมว ตารางเทียบอายุคนกับน้องแมว   ลำดับ อายุของแมว อายุของคน 1 3 เดือน      5 ปี 2 6 เดือน  10 ปี 3 1 ปี            15 ปี 4 2 ปี         […]