เชื้อราแมว ภัยใกล้ตัวจากแมวสู่คน !

เชื้อราแมว ภัยใกล้ตัวจากแมวสู่คน

เชื้อราแมว สำหรับทาสแมว หรือคนเลี้ยงแมวมานานหลายตัวแล้วนั้น อาจจะเคยพบหรือประสบกับปัญหาเชื้อราแมว ซึ่งถือเป็นโรคในแมวที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อมีทาสแมวรายหนึ่งมีจุดแดงขึ้นเต็มตัว และหมอวินิจฉัยว่าเกิดจากเชื้อราแมว จึงทำให้โซเชียลต่างตื่นตระหนก เพราะว่าเชื้อราแมวนั้นคนสามารถติดต่อได้จากแมวที่บ้าน ถึงจะเป็นอาการติดเชื้อที่ไม่ได้ยาวนานมากนัก แต่เมื่อเป็นแล้วก็จะทิ้งจุดร่องรอยดำเอาไว้บนผิวหนังเป็นอนุสรณ์เตือนใจ ทั้งในส่วนของการรักษาก็ยังต้องมีเวลาที่ยาวนานพอสมควรอีกด้วย โดยมีโอกาสที่สามารถจะกลับมาเป็นซ้ำ ซึ่งทำให้เกิดร่องรอยรำมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งถือเป็นปัญหาหนึ่งที่ทาสแมว หรือคนเลี้ยงสัตว์ต้องตระหนักและทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเชื้อราแมว ภัยใกล้ตัวจากแมวสู่คนกัน เชื้อราแมว คืออะไร เชื้อราแมว ที่สามารถ พบได้บ่อยคือเชื้อ Microsporum canis เป็นเชื้อราที่อาศัยอยู่ผิวหนังของสัตว์ ซึ่งเกิดจากการที่มีความชื้นสะสม ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำงแล้วเป่าตัวแมวไม่แห้ง หรือปล่อยให้แมวเดินบนสนามหญ้าที่มีความชื้นเป็นประจำ ยิ่งมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราแมวได้สูง และแมวที่มีขนยาว จะมีโอกาสเป็นเชื้อราแมวได้ง่ายกว่างแมวขนสั้นด้วย ทั้งนี้เชื้อราแมวไม่ก่อให้เกิดโรค แต่ติดต่อมายังคนได้ผ่านทางการสัมผัสโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องมีบาดแผล ได้อย่างง่ายดาย โดยพฤติกรรมที่นำไปสู่การติดเชื้อ เช่น อุ้ม กอด นอนร่วมที่นอนเดียวกัน เป็นต้น สำหรับอาการนั้นจะมีผื่นแดงขึ้นตามผิวหนัง ลักษณะเป็นวง มีขุยรอบ ๆ ค่อย ๆ ขยายเป็นวงกว้าง และรู้สึกคันตลอดเวลา หากเกาแล้วไปสัมผัสบริเวณอื่นอาจทำให้บริเวณนั้นติดเชื้อราได้ด้วยเช่นกัน สำหรับอาการของแมวที่เป็นเชื้อราแมวนั้น ก็จะสามารถสังเกตได้จาก แมวมีการเกาหรือกัดแทะบ่อย […]